Projecte

Ja era hora!

Per fi donem la benvinguda al bloc del projecte: “Desenvolupament d’un pla participatiu per descobrir el pati que volem” de l’AMPA CEIP Pare Català, específicament de la Comissió d’Infraestructures, i que compta amb la col.laboració de diversos  membres de la comunitat escolar i de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de València

En aquest bloc anirem mostrant cada pas que fem en relació al desenvolupament del projecte. Tenim moltes ganes d’encetar-ho i ja queda molt poc de temps!. El projecte es durà a terme durant els mesos d’abril, maig i juny . Esperem la participació de tothom a la jornada oberta de diagnòstic on parlarem de les necessitats que trobem al pati (no sols d’infraestructures, sinó també de relacions entre els xiquets i xiquetes de l’escola i l’ús diferencial que tenen del pati), i les propostes de millora. El projecte constarà de les fases que indiquem a continuació:

Fase I: Conformació Grup Motor i diagnòstic

[Abril/Maig del 2018]

En aquesta fase del procés l’objectiu és d’una banda conformar un grup motor que acompanye i coordine les diverses jornades a implementar; d’altra banda es plantegen en aquesta fase unes jornades de formació (una per al grup motor i una altra per al professorat implicat) per part de l’equip tècnic, amb l’objectiu de generar un mateix punt de vista comú (com i què). En darrer lloc s’enllesteixen els primers diagnòstics participats de necessitats i propostes, i s’arreplega informació relativa als usos, no-usos, pràctiques… del pati per part dels xiquets i xiquetes.

1_  Conformació Grup Motor (seran dos persones representants de cada grup: dos mestres, dos persones que representen les famílies, dos monitores menjador, i sis criatures de cinquè de primària ; i equip directiu)

2_  Formació del Grup Motor (per part Equip Tècnic) i Formació de professorat i monitoratge (per part Equip Tècnic) per a facilitar la sessió de diagnòstic sobre el pati.

3_  Diagnòstic Diferencial:

  • 1 Diagnòstic de necessitats amb Grup Motor.
  • 2 Diagnòstic de necessitats amb criatures de cinquè de primària.
  • 3 Observació per part de les/els mestres i equip tècnic, sobre les pràctiques i usos del pati.
  • 4 Jornada Oberta de Diagnòstic (famílies, mestres, monitores menjador i equip directiu). En aquesta jornada es pensen dos moments principals: una devolució de la informació arreplegada fins ara, per tal de centrar l’atenció en les necessitats dels i les xiquetes. Es parlarà del diagnòstic fet amb infants, les observacions al pati (Equip Tècnic). I un segon moment en què es realitzarà el diagnòstic de necessitatsi propostes.

 

 Fase II: Propostes i distribució de tasques

[Maig del 2018]

4_ Pla d’Acció

  • 1 Sessió de devolució amb Grup Motor
  • Devolució/presentació de l’informe resultant de la fase anterior.
  • Decidir/identificar les zones d’actuació del pati per tal de facilitar les accions a implementar.

 

Fase III: Materialització de la proposta per grups de treball

[Juny 2018]

  • El GM coordinarà i assignarà les tasques a les persones voluntàries

Fase III: Avaluació i Trobada Oberta

[Finals Juny 2018]

 

  • Trobada oberta a tota la comunitat escolar : per tal de fer una síntesi del que ha sigut tot el treball. Aquesta trobada pretén ser lúdica i festiva com a recompensa del treball realitzat. Constarà de dues parts: una primera on es parlarà de l’experiència i es farà una autoavaluació conjunta i altra, amb activitats infantils per tal de fer cloenda del projecte. Es convidarà a altres escoles publiques del barri per tal de compartir tot el procés.

Per qualsevol dubte o consulta, ens podeu contactar ací:

infraestructures.parecatala@gmail.com