Balanç i resultats del procés participatiu

Fa ara un any que varem finalitzar el procés participatiu i de disseny col.lectiu del projecte “El pati que volem”. A primers del present curs escolar, havíem de fer públics els resultats de la jornada participativa.

A continuació,  presentem un esquema resum de tot el que ha sigut el projecte “Procés participatiu per descobrir el pati que volem” amb els resultats més significatius del procés participatiu.

 • Concepte: La idea era fer un diagnòstic de les necessitats de les criatures, famílies i professorat fent una anàlisi dels diferents usos del pati amb perspectiva de gènere. I, en la mesura del possible, fer intervencions per tal de donar resposta a la diversitat de necessitats detectades.

 • Cóm ho hem fet?: Vam crear un Grup Motor, és a dir, un grup impulsor del projecte que, durant els dos mesos de durada del mateix (Maig i Juny), s’ha reunit per tal analitzar conjuntament els resultats dels diferents processos participatius, i per tal de decidir i triar les intervencions que finalment es faran al pati.

El Grup Motor ha estat format per dues mestres, una persona de direcció, dos monitores de menjador i dos representants de les famílies. En una de les sessions també vam vindre tres representants de cinquè.

Quines tècniques s’han utilitzat?

 • Xerrada formativa dels usos del nostre pati amb perspectiva de gènere.

 • Observacions dels usos del pati, desagregat per sexe, per part de monitoratge i professorat voluntari.

 • Diagnòstic de necessitats amb l’alumnat de cinquè a través de la tècnica del mapeig.

 • Enquestes d’opinió per a les famílies voluntàries. En total es van emplenar al voltant de 25.

 • Sessió participativa oberta a tota la comunitat educativa, on van participar al voltant de 40 famílies.

 • Quins resultats hem obtingut? Donades les circumstàncies temporals d’execució del projecte, amb una durada escassa de dos mesos per fer l’anàlisi i la intervenció, hem anant veient que allò més important era fer la diagnosi i conèixer el resultat del procés participatiu. No es tracta de canviar el pati perquè sí, sinó de reflexionar sobre les relacions que s’estableixen a un pati on les pistes esportives ocupen la centralitat de l’espai conjunt. Jerarquitzant els usos en altres espais i amb una diferencia molt notable de usos per part de les xiquetes i dels xiquets. Volíem saber com es senten les nostres criatures en este pati i quines absències hi troben.

Sobre els resultats del procés participatiu el Grup Motor va decidir quines “demandes” prioritzava en funció de les característiques de la subvenció. I va deixar fora d’execució i/o possibilitat de reflexió, allò que necessita més temps de reflexió, consens, etc.

Els resultats van ser:

 • Es va detectar necessitat d’ombra

 • Es va detectar necessitats d’espais diferenciats d’activitat i de descans

 • Augment de l’arbrat, considerat escàs i d’espais més orgànics.

 • Dotar de terra i ombra l’espai del sorral (per a ús principalment dels més menuts/des)

 • Taules de pic-nic

 • Pissarra gegant per poder dibuixar les criatures

 • Rocòdrom horitzontal

 • Anivellar el paviment de tot el pati i, especialment, la zona de darrere

 • Banc corregut a prop del ficus de múltiples usos per fomentar el joc en eixa zona en desús.

 • Compra i millora del material del que disposen les monitores de menjador per a l’hora del pati.

 • Revisió i reflexió conjunta de les normes de convivència a l’hora del pati: usos de la pilota, concentració de xics a les pistes esportives, etc.

 • Què s’ha decidit finalment?

El Grup Motor va triar:

 • Rocòdrom Horitzontal

 • Compra i millora del material

 • Convertir una paret en una pissarra gegant

 • Intervenció artística (mural)

Per fer el rocòdrom i la pissarra necessitem el permís d’infraestructures de Conselleria, per tant, estes dues coses han restat fora del projecte però amb el compromís de direcció d’incloure-ho dintre de les demandes pròpies de l’escola. Tal i com ho va comunicar via Consell Escolar.

Per tant, i en resum, este projecte executat en dos mesos ens ha servit per fer un diagnòstic d’usos i necessitats del pati, amb perspectiva de gènere. Així doncs, podem dir que ha tingut un cert impacte en sentit de conèixer una mica més les característiques del mateix. I també, per aconseguir un compromís per part de la direcció d’incloure en les seues demandes de millora del pati, dues demandes de les criatures i famílies (que, fins el moment, no s’havien detectat).

Queden, doncs, per pensar i reflexionar cóm abordar de forma conjunta amb la participació de la comunitat escolar que vullga implicar-se, aquelles necessitats detectades (absència d’espais orgànics i naturals al pati; i reflexió de les normes de convivència).

En el cas de les normes de convivència del pati, recomanem fer una aturada per treballar-les de forma consensuada i tranquil.la, ja que tal i com ara es desenvolupen les normes s’han detectat una sèrie de discriminacions indirectes que caldria anar eliminant per introduir la igualat i l’equitat de gènere al pati.

MURAL PARTICIPATIU

El dissabte 6 d’octubre ens vam juntar unes 40 – 50 famílies per tal de fer un mural participatiu dirigit pel muralista i il·lustrador Elías Taño.

Va ser una jornada llarga i lúdica on les criatures i les mares i pares vam poder pintar i reflexionar sobre el contingut i la forma del mural.

La decisió de fer un mural va eixir com a resultat de les demandes del diagnòstic participatiu: fer un mural per tal de contribuir a fer més amable la part del sorral, tant infrautilitzada en estos moments.

El mural trasmet una sèrie de valors humanístics de l’educació (cooperar, estudiar, donar suport, no tenir esclaus ni esclaves…) associats a unes imatges per tal de fer reflexionar a les criatures, i de que puguen practicar l’oralitat mentre s’expliquen o es conten les escenes pintades.

Excel·lent treball d’Elías Taño!!!! Ens ha fet reflexionar i ha permet donar un toc de color tant necessari al nostre pati!

I excel·lent participació de les famílies i criatures, ací hi ha molt de nivell!!

Realitzada la jornada oberta participativa

Dissabte 26 de juny va tenir lloc la jornada participativa dinamitzada per La Dula. Van participar al voltant de trenta famílies i va transcorre en un ambient tranquil i de respecte a la diversitat d’opinions.

Es van fer dos grups de treball per pensar dues zones del pati dividides per les pistes esportives, per una banda, i la part del sorral i part de darrere, per l’altra.

La primera part de la jornada, va consistir en la devolució de la informació recollida fins el moment a través de les observacions del pati per part de mestres i monitoratge, el diagnòstic de cinquè, i les enquestes lliurades per part de les famílies que no van poder assistir a la jornada. També es van detectar les debilitats i fortaleses que presenta cada zona.

La segona part va consistir en la posada en comú de propostes de millora i, per concloure, cada grup de treball va presentar les propostes que havien estat elaborant durant el matí derivant en una reflexió conjunta sobre el pati com espai educatiu, on garantir la igualtat d’oportunitats i la diversitat d’usos i experiències vinculades al joc i l’esport.

Amb tota aquesta informació recollida el Grup Motor haurà de treballar en aterrar estes idees i convertir-les en oportunitat, analitzant la viabilitat de les mateixes i organitzant les properes jornades de treball per transformar i millorar el nostre pati!!!

Quines ganes…tat?

 

Diagnòstic de necessitats i propostes amb cinquè

El dilluns 14 de Maig A Peu de Carrer va realitzar el diagnòstic de necessitats i propostes amb l’alumnat de cinquè. Va realitzar tres sessions a cadascuna de les classes (cinquè A, B i C)consistent en:

Se’l va preguntar una sèrie de qüestions que havien d’anar pegant, a través d’un post-it, sobre el plànol del pati:

 • Quines són les coses que canviaries/ no canviaries
 • Emocions i sensacions que perceps en la zona que escollisques del pati
 • Plasmació de desitjos sobre el pati: vinculats a una zona en concret, o generals no vinculats a cap zona específica.

Una volta realitzada esta primera part del diagnòstic, per grups de tres, van baixar al pati i van escollir una zona. Amb una fitxa que els vam lliurar anaven a la zona escollida per fer una espècie de xec-list, amb la qual indicar quins aspectes eren positius, quins negatius, i com la millorarien. El grupet que volia podia aportar un dibuix de la zona incorporant els seus somnis i/o propostes de millora.

Van ser tres sessions amb una gran participació per part de l’alumnat i les mestres.  Les criatures de cinquè van demostrar tenir molt de sentit comú i van mostrar una actitud molt propositiva!!.

 

Enquesta sobre el pati que volem

Per a les persones (famílies, mestres, criatures, monitores de menjador) que no podreu vindre a la jornada oberta participativa del dissabte 26 de maig, a continuació us facilitem una enquesta que haureu de deixar a la bústia de l’AMPA fins en dimecres 23 de maig, o enviar a través de formulari de contacte (clic ací).

L’enquesta és anònima, únicament haureu de posar la vostra edat i el sexe. És molt important la vostra opinió, participa!!

 

Persona Anònima/ Edat i Sexe

 

 • Què t’agrada del pati del CEIP Pare Català?

 

 • Què no t’agrada del pati del CEIP Pare Català?

 

 • En quins llocs trobes seguretat/ en quins inseguretat?

 

 • Com seria el teu pati ideal, sense límits de diners, recursos i espai?

 

 

 

 

 

 

Us avancem algunes dates importants!!

Dilluns 14 de maig– A Peu de Carrer realitzarà la diagnosi diferenciada amb els tres grups de cinquè.

Dissabte 26 de maig– La Dula dinamitzarà la jornada oberta participativa, on farem una diagnosi de necessitats de tota la comunitat escolar i un taller de propostes. Apunta-ho a l’agenda i vine!!

Realitzada la xerrada “el pati escolar des d’una perspectiva de gènere”

El divendres 11 de maig va tindre lloc a la biblioteca la xerrada: “El pati escolar des d’una perspectiva de gènere: anàlisi del CEIP Pare Català”, impartida per Anna Gil-Mascarell, investigadora i graduada en magisteri d’educació primària i especialitzada en investigació en didàctiques especifiques, a més de que és treballadora de la nostra escola en el sector del monitoratge del menjador, així que també és una gran coneixedora de la realitat del pati!!.

Anna Gil-Mascarell ens va explicar la seua investigació, que versa sobre la coeducació i l’anàlisi del pati com a lloc no neutral al gènere. Va ser una vesprada molt interessant on ens va facilitat dades sobre la realitat del nostre pati i de cóm els nostres fills i filles es relacionen en el mateix. Vam prendre consciència de les desigualtats existents, i vam resoldre dubtes entorn al procés en el que ens trobem dins d’aquest ambiciós projecte.

Anna Gil-Mascarell forma part del Grup Motor, així que dóna gust tindre membres formades i especialitzades en el tema que ens ocupa!!

Iniciem els treballs del Grup Motor.

7 de maig 2018

El dimecres 2 de maig vam fer la sessió formativa introductòria per al Grup Motor. Aquesta sessió la van impartir membres de La Dula (empresa especialitzada en participació) i A Peu de Carrer (empresa especialitzada en arquitectura comunitària i amb perspectiva de gènere ).

El Gup Motor està format per membres representants de tots els grups que formen la comunitat escolar (professorat, famílies, equip directiu, monitores de menjador i activitats extraescolars, i alumnat), i serà qui  es coordine amb tots aquests grups i forme part activa i impulsora del procés participatiu que estem engegant.

A la sessió, vam aprendre a conèixer els diferents nivells que hi ha alhora de plantejar-se la transformació del pati, vam compartir la concepció que tenim d’educació, i vam conèixer tècniques variades per arreplegar les opinions i necessitats de l’alumnat.  Amb una hora no hi hagué prou!!, ens vam quedar amb ganes de més!

A l’espera de la propera reunió (en la que ja participaran representants de l’alumnat de cinquè curs!!), a la secció d’enllaços i material podreu ampliar la mirada vers aquest tipus de processos.

Projectes i patis escolars que ens agraden

Ací adjuntem un recull de bones pràctiques i experiències, que poden servir per inspirar la nostra comunitat escolar.
Vos animem a consultar-los.

https://redpatios.wordpress.com/pagina-de-inicio/
https://elnousafareig.org/
https://www.pinterest.es/pin/798192733928106343/
https://escolasadako.cat/coneix-lescola/dies-sak/
http://patiosdinamicos.blogspot.com.es/

https://www.marinva.es/

https://elnousafareig.org/2017/02/08/el-pati-actiu-de-lescola-martinez-valls-dontinyent/